Uutiset! 

BM TRADA Suomi Oy järjestää RSPO kestävä palmuöljy sertifionnin perusteet seminaarin Vantaalla tiistaina 16.10.2018.

Lue lisää.

Ilmoittautumislomake

 

Palmuöljyn sertifiointi

Palmuöljyn tuotanto on kasvanut nopeasti viime vuosina.  Tuotannon kasvaessa myös huoli palmuöljyn viljelyn vaikutuksista ekosysteemiin ja paikalliseen väestöön on lisääntynyt.  RSPO palmuöljyn hankintaketjun sertifiointi tarjoaa luotettavan vakuutuksen kaikille ketjun toimijoille.
Koska tuotteen kestävyyden todistamisen tarve tulee entistä tärkeämmäksi, valmistajat ja vähittäismyyjät haluavat osaltaan myös vakuuttaa, että heidän tuotteensa kestävät lähempää tarkastelua.
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) –järjestö perustettiin vuonna 2004 tavoitteenaan parantaa palmuöljyn tuotantokäytäntöjä ja taata palmuöljytoimitusten seurattavuus aina viljelmältä valmiiksi tuotteeksi saakka.
BM TRADA on maailman ensimmäinen sertifiointilaitos, joka hyväksyttiin palmuöljyn hankintaketjusertifikaatin tarjoajaksi.  Olemme tehneet sertifiointeja vuodesta 1974 lähtien ja alkuperäketjun sertifiointia puulle ja paperille vuodesta 1999. Olemme maailman johtava sertifiointilaitos tällä alalla ja meillä on laaja kokemus sekä ymmärrys niistä haasteista, joita toimitusketjun jäljitettävyys voi tuoda tullessaan.

Palmuöljyn hankintaketju

Palmuöljyn hankintaketjujärjestelmissä on kolme vaihtoehtoa:

  • Identiteetin säilyttäminen (Identity Preserved)

– Tietyn sertifioidun viljelmän palmuöljy erotetaan muusta sertifioidusta ja ei-sertifioidusta öljystä.Tämän järjestelmän avulla voidaan seurata palmuöljyn alkuperää aina viljelmälle saakka, jolta se on hankittu.

  • Fyysinen Erottelu (Segregation)

– Sertifioidun palmuöljyn fyysinen erottelu ei-sertifioiduista palmuöljyn lähteistä. Mahdollistaa alkuperältään eri paikoista saadun palmuöljyn sekoittamisen.

  • Määränvalvonta (Mass Balance)

– Mahdollistaa sertifioidun ja ei-sertifioidun palmuöljyn sekoittamisen valvotussa ympäristössä, millä taataan, ettei uloslähtevän sertifioidun palmuöljyn määrä ylitä koskaan sisään tulevan sertifioidun palmuöljyn määrää.

 

Mitä etua on sertifioinnista? 

RSPO sertifiointi tuo monia etuja organisaatoille ja yrityksille:

  • osoittaa yrityksen sitoutumista ympäristöystävällisiä käytäntöjä kohtaan
  • täyttää valmistajien ja vähittäismyyjien vaatimukset ja odotukset kestävästä palmuöljystä
  • täyttää muiden tahojen sitoumukset ja lupaukset vain kestävän kehityksen palmuöljytuotteiden käyttämisestä
  • auttaa asiakasta valitsemaan tuotteita, jotka edistävät luonnon säilyttämistä ja monimuotoisuutta
  • auttaa yritystä pääsemään uusille markkinoille

Tämä sertifiointi on pätevä kaikille elintarvikkeille, raakaöljylle tai talousartikkeleille, joiden valmistamiseen on käytetty palmuöljyä tai sen johdannaisia.
Sertifikaatti todistaa, että palmuöljy on peräisin hyvin hoidetuista, sertifioiduista lähteistä ja varmistaa, ettei ketjuun ole sekoittunut palmuöljyä varmentamattomista lähteistä missään vaiheessa ketjua ilman tiukkaa valvontaa.
BM TRADA Certification suorittaa yritysten sertifiointia RSPO:n standardivaatimusten mukaisesti sekä järjestää hankintaketjun johtamiseen ja ylläpitoon liittyvää kurssimuotoista koulutusta. Katso esimerkkejä referensseistä luvan antaneilta yrityksiltä kotisivuiltamme.

Hyödyllisiä linkkejä ja dokumentteja:
RSPO – esite

BM TRADA RSPO – sivusto 

RSPO:n omat sivustot

Lisätietoa saatte sähköpostilla info@bmtrada.fi

Mikä tahansa on toimialanne, neuvomme mielellämme kustannustehokkaimman tien sertifiointiin.