Nykymaailmassa jossa olemme yhä enemmän ja enemmän riippuvaisia tiedosta ja informaatiosta, kaikki yritykset ovat vaarassa joutua petoksen, tietovuodon tai -menetyksen kohteeksi hakkereiden, virusten tai online-huijareiden tai vain yksinkertaisen inhimillisen virheen takia.

Noudattamalla ISO 27001:2013 standardia organisaationne saa puitteet informaatioturvallisuusjärjestelmälle mikä yksilöi todelliset riskit jotka kohtaavat yritystoimintaanne ja että organisaationne pystyy kontrolloimaan näiden riskien vähentämistä ja hallintaa.

Informaatioturvallisuuden hallinnassa on kolme perusperiaatetta: luottamuksellisuus, jakamattomuus ja saatavuus. ISO 27001:2013 standardi luo sinulle mahdollisuuden esittää tietojesi jakamattomuuden ja sitoutumisesi informaation hallintaan samalla kun vahvistat asiakkaidesi luottamusta siihen että heidän tietonsa ovat täysin turvassa.

Kenelle ISO 27001:2013 sertifionti sopii:

ISO 27001:2013 standardi voidaan soveltaa käyttöön minkä tahansa kaikkien eri teollisuusalojene eri kokoisille yrityksille. Se on erityisen tärkeä niiden alojen yrityksille joiden informaatio on arkaluonteista ja kriittistä kuten IT, talous, terveydenhoito ja julkiset virastot ja organisaatioille jotka käsittelevät muiden organisaatioiden puolesta niiden informaatiota.

ISO 27001:2013 sertifioinnin edut:

Itsenäisesti UKAS akkredioitu ISO 27001 tarkoittaa että asiakkaasi voivat luottaa että informaatioturvallisuustoimintosi ovat jakamattomia ja voit osoittaa että kontrolloit tulevaisuuden turvallisuusuhkia.

Erityisesti ISO 27001 sertifiointi:

  • auttaa yritystäsi suojautumaan alati kasvavilta kyberuhkilta
  • vahvistaa että yrityksesi perusteellisesti tunnistaa, arvioi ja hallitsee turvallisuusriskit
  • todistaa että organisaatiosi on sitoutunut jatkuvaan informaatioturvallisuuden parantamiseen
  • osoittaa asianmukaiseten säännösten, lainsäädännön ja teollisuuden valtuutusten noudattamista
  • osoittaa asiakkaille luottamuksellisesti että noudatat heidän sopimuksiensa velvoitteita
  • antaa luottamuksen asiakkaillesi että heidän henkilökohtainen informaationsa on suojattu ja luottamuksellista
  • tuottaa vakuutuksen siitä että noudatat yritystoiminnan valvonnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden vaatimuksia
  • luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia