ISO 22000 elintarviketurvallisuussertifiointi osoittaa olennaisesti sitoutumisesi elintarviketurvallisuuteen läpi koko toimituskejtussa ja tuotannossa.

Viimeaikaiset ruokaskandaalit ovat tuoneet elintarviketurvallisuuden kaikkien tietoisuuteen. Nykyinen kuluttajien vaatimus sille että kaikki elintarvikkeiden toimitusketjun ja tuotannon kanssa työskentelevät noudattavat voimassaolevia standardeja on lähtökohta elintarvikealalla toimimiselle.

Elintarviketurvallisuus standardi ISO 22000 sisältää yleisen standardin jonka avulla organisaatio voi osoittaa sitoutumisensa elintarviketurvallisuuteen.

Standardi kehitettiin elintarvikeasiantuntijoiden ja -yhdistysten globaalin yhteistyöllä ja se perustuu HACPP:hen (Hazard Analyses Critical Control Points). Perusperiaate on “suunnittele, rakenna, ota käyttöön, käytä, ylläpidä ja päivitä elintarviketurvallisuusjärjestelmää joka tähtää tuotteiden valmistamiseen jotka ovat oletetun käyttönsä kautta turvallisia kuluttajille”.

ISO 22000 sisältää standardin joka auttaa elintarviketeollisuutta osoittamaan asiakkaille ja kuluttajille elintarviketurvallisuusperiaatteiden noudattamista. ISO 22000 standardi sisältää johtamisjärjestelmän puitteet joilla yhdistetään työkalut, tekniikat, prosessikontrolli ja sääntövaatimukset elintarviketurvallisuuden takaamiseksi.

Kuka tarvitsee ISO 22000 sertifiointia?

Tätä johtamisjärjestelmää voidaan soveltaa koko elintarviketoimitusketjussa, alkutuottajissa, valmistajissa, varastoinnissa ja jälleenmyynti- ja ruokapalvelupisteiden kuljetuksissa jolloin se luo yhteiset puitteet toiminnalle ja kansainvälisesti tunnustetun järjestelmän. ISO 22000 ja ISO 9001 standardien yhteensopivuus luo todelliset edellytykset johtamisjärjestelmien integroinnille.

ISO 22000 sertifioinnin edut

Sertifioimalla ISO 22000 standardin mukaisesti elintarviketurvallisuusjärjestelmäsi itsenäisesti yhdistät työkalut, tekniikat, prosessikontrollin ja sääntövaatimukset elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.

Ertyisesti ISO 22000 sertifiointi:

  • Vakuuttaa että on ostajat ovat yleisesit hyväksyneet sitoutumisesi yleisesti hyväksyttyihin elintarviketurvallisuuskäytäntöihin
  • Vastaa oimittajien ja jälleenmyyjien jotka haluavat edistää parannettua elintarviketurvallisuutta vaatimuksiin
  • Varmistaa laimukaisuuden ja kehittyneemmän riskien hallinan
  • Edesauttaa toiminnan tehokkuutta
  • Lisää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttaa täyttämään sopimusehdot
  • Luo edellytykset kolmanen osapuolen validoinnin HACCP-suunnitelmalle

 Download ISO 22000 Factsheet