Kolaza ISO22000

FSSC 22000 sisältää täydellisen sertifiointijärjestelmän elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmille, jotka perustuvat olemassa oleviin sertifiointistandardeihin (ISO 22000 ja alakohtaiset PRP:t).

FSSC 22000-johtamisjärjestelmä asettaa vaatimukset sertifiointielimille, akkreditointielimille ja koulutusorganisaatioille joilla kehitetään toimintaa ja antaa perusteet koko elintarvikkeiden toimitusketjun organisaatioiden elintarviketurvallisuusjohtamisjärjestelmien auditointiin ja sertifiointiin.

FSSC 22000 sertifikaatti on todistus siitä että organisaatioiden elintarvikkeiden turvallisuuden johtamisjärjestelmä on järjestelmän vaatimusten mukainen ja että organisaatio pystyy ylläpitämään näiden vaatimusten noudattamista.

FSSC 22000-johtamisjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: ISO 22000, sektorikohtaiset PRP:t ja lisävaatimukset.

Lue lisää: https://www.fssc22000.com/