Muutokset RSPO kestävä palmuöljy toimitusketjun seurannassa

BMT foto_RSPO_03Uudet RSPO kestävä palmuöljy standardit julkaistiin tämän vuoden helmikuussa ja ne päivitettiin standardien vaatimusten laajan tarkastelun jälkeen RSPO:n toimitusketjun seurannan ja menettelyjen parantamiseksi. Päivitetyt standardit vahvistavat jäljitettävyyden ja varmuuden periaatteita RSPO-materiaalien vaatimustenmukaisuudesta koko toimitusketjussa ja itsessään toimitusketjussa.

Päivitetyt standardit: (1) RSPO:n toimitusketjun seurannan standardi, tuotantolaitosten toimitusketjuvaatimukset, (2) RSPO: n toimitusketjun sertfiontijärjestelmät.

Tärkeimmät muutokset RSPO kestävä palmuöljy toimitusketjun seurannan standardissa:

  • Sivuston, joka vastaanottaa RSPO-sertifioituja öljypalmutuotteita, on varmistettava, että tuotteet varmennetaan RSPO-sertifioiduiksi kuukausittain (tarkistetaan toimittajien toimitusketjusertifikaatin pätevyys tai kauppiaiden ja jakelijoiden lisenssit RSPO: n verkkosivuston kautta) tai vahvistamalla RSPO IT-alustan (PalmTrace) kautta (lähetys)ilmoitukset.
  • Ensisijaisiin hankintoihin (ts. suorat ostot tuotantolaitoksilta) osallistuvien RSPO:n jäsenten osalta sivuston on julkaistava ja päivitettävä kuuden kuukauden välein kolmansien osapuolten toimittamat tuotantolaistosluettelot (varmennetut ja varmentamattomat) asianmukaisilla tiedoilla, kuten nimellä, GPS-koordinaateilla, emoyhtiön nimellä, maan nimellä ja tuotantolaitoksen tunnistetiedoilla yleisessä tuotantolaitosluettelossa (UML ID) sovellettavin osin.

RSPO-sertifikaatti on voimassa viisi (5) vuotta ja tarjoaa mahdollisuuden pyytää lisenssiä RSPO: n IT-alustan kautta (PalmTrace) onnistuneen vuosiauditoinnin suorittamisen jälkeen. Setifikaatti on voimassa vain jos lisenssi on aktiivinen RSPO:n IT-alustassa (PalmTrace).

 

BM Certification järjestää koulutuksia RSPO-sertifioiduille yrityksille tai niille, jotka haluavat saada sertifikaatin vuoden 2020 syksyllä ja tiedottaa standardin mahdollista muutoksista.

 

Voit tutustua tarkistetuttuhin standardeihin näiden linkkien kautta:

RSPO:n toimitusketjun standardi 2020 – https://rspo.org/library/lib_files/preview/1045

RSPO:n toimitusketjun sertifiointijärjestelmän asiakirjat – https://rspo.org/library/lib_files/preview/1044

 

Tietolähde: https://rspo.org/news-and-events/announcements/revised-rspo-supply-chain-certification-standard-and-systems-documents-endorsed