BM TRADA JÄRJESTÄÄ RIIKASSA ISO 50001 LEAD AUDITOR KOULUTUKSEN RIIKASSA 16. – 18.12.2019

ISO 50001 on kansainvälinen standardi energianhallintajärjestelmille. Standardi tarjoaa organisaatioille yleisesti tunnetun pohjan integroida energian käytön tulokset johtamisjärjestelmiin. Standardissa on esitetty vaatimukset energiapolitiikan laatimisesta samoin kuin tavoitteiden asettamisesta ja toimeenpanon suunnittelusta. Standardi on helposti integroitavissa ISO-laatu- ja -ympäristö-, -työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmään.

Kenelle koulutus sopii:

-auditoijat jotka haluavat auditoida ISO 50001 energiatehokkuusjärjestelmää

-päälliköt ja asiantuntijat jotka ovat vastuussa organisaation energiastregian toteutumisesta

-energiatoimialavastaavat jotka haluavat vähentää organisaationsa energiakuluja

 

Lisätiedot:
t.: +358 407736770
e.: marko.malinen@bmtrada.fi

Ohjelma

Ilmoittautumislomake